Home       Leden       Beheerder
Bericht

Ten gevolge van de Coronacrisis hebben wij ons gehele, eerder al bijgestelde,
programma voor 2020 moeten verplaatsen naar 2021. Dit in de hoop dat wij in
2021 weer veilig kunnen repeteren én op nog nader te bepalen data de
navolgende concerten voor volle zalen kunnen geven.
In het voorjaar 2021, de datum volgt zodra wij die met zekerheid kunnen
geven, voeren wij alsnog het concert “If ye love me” uit.
In het najaar 2021, eveneens op een nog te bepalen datum, zullen wij
“Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms, in de Londense versie, ten gehore
brengen.
Hierna treft u over beide concerten nadere informatie aan.

Voorjaarsconcert 2021: “If you love me” [datum: nader vast te stellen]
Het Concertkoor Breda verzorgt op een nader vast te stellen datum in het voorjaar 2021 een
concert naar alle waarschijnlijkheid in de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg in Breda.
Onder de titel “If you love me” worden Anglicaanse hymnen en anthems vertolkt van
Engelse componisten uit verschillende perioden, zoals onder anderen John Blow, Henry
Purcell, G.F. Händel, Thomas Tallis, Arthur Sullivan, Samuel Wesley en John Rutter. In hun
uitgebreide oeuvre bevinden zich verschillende koorwerken die ook binnen de Anglicaanse
kerk worden gebruikt, zoals het bekende Hallelujah van Händel.
Naast de hymnen (lofzangen) staan er op het programma ook anthems gerelateerd aan de
Passietijd, waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door de Bredase solisten
Charlotte Munnik (sopraan) en Hennie Vaatstra (orgel).
De leiding is in handen van dirigent Geert van den Dungen.
De door de solisten en het koor gezongen composities zullen worden afgewisseld met
samenzang en enkele gedichten en/of teksten.
Het Concertkoor Breda, in 1910 opgericht als Christelijke Oratorium Vereniging Breda, is, na
een aantal naamswijzigingen, sinds mei 2019 een projectkoor geleid door de Stichting
Concertkoor Breda.
Wij kijken inmiddels terug op ons, door de vele toehoorders zeer enthousiast ontvangen,
schitterende concert op 3 november 2019 in de Willibrorduskerk te Teteringen toen wij
“De Messiah” van George Friedrich Händel voor u hebben uitgevoerd.
Maar eerst het Voorjaarsconcert 2021.

Wij verheugen ons erop u op de nog vast te stellen datum om 15:00 uur in grote getalen in
naar alle waarschijnlijkheid de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen
verwelkomen.
Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime
gelegenheid tot gratis parkeren.
De toegangsprijs is € 15,00 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een
Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 7,50.
Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een gezellige nazit naar alle
waarschijnlijkheid
bij het tegenover de kerk gelegen café-restaurant Oncle Jean.
.
De duur van het concert is ongeveer anderhalf uur.
Toegangskaartjes zijn te zijner tijd verkrijgbaar via de website van het koor:
www.concertkoor.nl, bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers en
op de nader vast te stellen datum vanaf 14:15 uur bij de ingang van de R.K. Laurentiuskerk.
Voor diegenen die al kaartjes hadden gekocht/besteld voor onze oorspronkelijk geplande
uitvoering van 15 maart 2020 : deze kaartjes blijven geldig !!

Najaarsconcert 2021: “Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms, Londense versie
Het Concertkoor Breda zal op nader vast te stellen datum in het najaar 2021 in naar alle
waarschijnlijkheid
de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) “Ein Deutsches Requiem” van
J. Brahms ten gehore brengen.
Aan deze uitvoering zal medewerking worden verleend door twee solisten.
De begeleiding zal worden verzorgd door twee pianisten.
De leiding is in handen van de dirigent Geert van den Dungen.
Ein Deutsches Requiem: Brahms' humanistisch document.
De titel van Brahms’ Deutsches Requiem is misleidend. De tekst is weliswaar Duits, maar de tekst is
geen vertaling van de Latijnse Requiem-mis, de Missa pro defunctis. Brahms deed een poging tot een
protestants equivalent van de Latijnse dodenmis. Hij selecteerde teksten uit het Oude en Nieuwe
testament en uit apocriefe boeken die in zijn Luther-vertaling voorkwamen, maar het was niet zijn
bedoeling om liturgische muziek te schrijven; hij schreef een religieus werk voor de concertzaal, en
plaatste zich daarmee in de traditie van Händels Messiah en Beethovens Missa Solemnis. Belangrijker
nog is dat Brahms’ Requiem niet speciaal bedoeld is voor perioden of gelegenheden van dood, rouw,
sterven en begraven. Dit Requiem is vooral troostmuziek voor allen die geliefden te betreuren
hebben en bezorgd zijn om de eindigheid van hun eigen bestaan. Het is een hooglied van de troost
gecomponeerd door een humanistische vrijdenker, een menselijke lijdensmeditatie dus.
Het monumentale Deutsches Requiem, in de versie met groot symfonieorkest, beleefde zijn
première op Goede Vrijdag 10 april 1868 in de Dom van Bremen, onder leiding van Brahms zelf voor
een publiek van 2500 toehoorders. Met zijn lengte van zeventig minuten is het Brahms’ langste

compositie. Hij droeg het werk op ter nagedachtenis aan zijn moeder en aan de componist Robert
Schumann.
Al in januari 1869 voltooide Brahms op verzoek van zijn uitgever een versie waarin het orkest
is vervangen door piano à quatre mains. Deze versie beleefde zijn première in Londen, op 10
juli 1871 en heet daarom sindsdien de ‘Londense versie’.
De pianoversie is geen bleek aftreksel van het origineel, maar een zelfstandige, meer intieme
compositie waarin de tekst en het koor prominenter zijn, de polyfone vocale lijnen helderder
en de harmonieën herkenbaarder worden. De tekstexpressie en de religieuze betekenis
komen daardoor beter tot hun recht.
Wij verheugen ons erop u op de nog vast te stellen datum in het najaar 2021 in naar alle
waarschijnlijkheid
de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen begroeten.
Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime
gelegenheid tot gratis parkeren.
De toegangsprijs is € 20,00 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een
Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 10,00.
Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een gezellige nazit naar alle
waarschijnlijkheid
 bij het tegenover de kerk gelegen café-restaurant Oncle Jean.
.
Toegangskaartjes zijn te zijner tijdverkrijgbaar via de website van het koor:
www.concertkoor.nl, bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers en
op de nader vast te stellen datum en tijd bij de ingang van de R.K. Laurentiuskerk.

Zodra de - nu nog in rood weergegeven – nadere informatie bekend is, zal deze
aankondiging worden aangevuld.

Jan Huinen,
Voorzitter Concertkoor Breda