Home       Leden       Beheerder

Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij ten gevolge van de Coronacrisis ons gehele, eerder al bijgestelde, programma voor 2020 moeten verplaatsen naar 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook in de eerste helft van dit jaar repetities, laat staan concerten, niet kunnen plaatsvinden, maar dat voor wat betreft de bestrijding van het coronavirus de vooruitzichten voor na de zomer gunstiger zijn.                                                                                                                                   

Uiteraard onder voorbehoud dat concerten in het laatste kwartaal van 2021 en ook in 2022  weer op een verantwoorde wijze mogelijk zullen zijn, heeft het bestuur van de Stichting Concertkoor Breda daarom in nauw overleg met onze dirigent Geert van den Dungen besloten tot een bijstelling van het programma en zijn wij voorzichtig met de organisatorische voorbereidingen voor de uitvoering daarvan begonnen. 

Het bijgestelde programma ziet eruit als volgt:                                                                                           

Op zondag 28 november 2021 wordt in de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg 333 te Breda alsnog het concert “IF YE LOVE ME” uitgevoerd.

Op zondag 27 maart 2022 zullen wij in diezelfde kerk “Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms, in de Londense versie, ten gehore brengen.                                                                                                        

Zij die aan een of beide projecten zouden willen deelnemen, kunnen zich op de in onze website aangegeven wijze melden.

Hierna treft u over ons koor en over beide geplande concerten enige nadere informatie aan.

Het Concertkoor Breda, in 1910 opgericht als Christelijke Oratorium Vereniging Breda, is, na een aantal naamswijzigingen, sinds mei 2019 een projectkoor geleid door de Stichting Concertkoor Breda. Wij kijken inmiddels terug op ons, door de vele toehoorders zeer enthousiast ontvangen, schitterende concert op 3 november 2019 in de Willibrorduskerk te Teteringen toen wij “De Messiah” van George Friedrich Händel voor u hebben uitgevoerd. Maar eerst, na anderhalf jaar stilte, het Najaarsconcert 2021.

                                                                                                                                    

Najaarsconcert d.d. 28 november 2021: “IF YE LOVE ME”.

Onder de titel “IF YE LOVE ME” worden Anglicaanse hymnen en anthems vertolkt van Engelse componisten uit verschillende perioden, zoals onder anderen John Blow, Henry Purcell, G.F. Händel, Thomas Tallis, Arthur Sullivan, Samuel Wesley en John Rutter. In hun uitgebreide oeuvre bevinden zich verschillende koorwerken die ook binnen de Anglicaanse kerk worden gebruikt, zoals het bekende Hallelujah van Händel. Naast de hymnen (lofzangen) staan er op het programma ook anthems gerelateerd aan de Passietijd, waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door de Bredase solisten Charlotte Munnik (sopraan) en Hennie Vaatstra (orgel). De leiding is in handen van dirigent Geert van den Dungen.

De door de solisten en het koor gezongen composities zullen worden afgewisseld met samenzang en enkele gedichten en/of teksten.

 

Wij verheugen ons erop u op 28 november 2021 om 15:00 uur in groten getale in de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen verwelkomen. Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime gelegenheid tot gratis parkeren. De toegangsprijs is € 15,00 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 7,50. Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een gezellige nazit naar alle waarschijnlijkheid bij het tegenover de kerk gelegen café-restaurant Oncle Jean.

De duur van het concert is ongeveer anderhalf uur. Er is geen pauze gepland.

Toegangskaartjes zijn te zijner tijd verkrijgbaar via de website van het koor: www.concertkoor.nl, bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers en op 28 november 2021 vanaf 14:15 uur bij de ingang van de R.K. Laurentiuskerk.

 

Voorjaarsconcert d.d. 27 maart 2022: “EIN DEUTSCHES REQUIEM” van J. Brahms, Londense versie.

Het Concertkoor Breda zal op gemelde datum in de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) “Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms ten gehore brengen.

Aan deze uitvoering zal medewerking worden verleend door twee solisten. De begeleiding zal worden verzorgd door twee pianisten. De leiding is in handen van de dirigent Geert van den Dungen.

Ein Deutsches Requiem van J. Brahms: een humanistisch document. De titel van Brahms’ Deutsches Requiem is misleidend. De tekst is weliswaar Duits, maar de tekst is geen vertaling van de Latijnse Requiem-mis, de Missa pro defunctis. Brahms deed een poging tot een protestants equivalent van de Latijnse dodenmis. Hij selecteerde teksten uit het Oude en Nieuwe testament en uit apocriefe boeken die in zijn Luther-vertaling voorkwamen, maar het was niet zijn bedoeling om liturgische muziek te schrijven; hij schreef een religieus werk voor de concertzaal, en plaatste zich daarmee in de traditie van Händels Messiah en Beethovens Missa Solemnis. Belangrijker nog is dat Brahms’ Requiem niet speciaal bedoeld is voor perioden of gelegenheden van dood, rouw, sterven en begraven. Dit Requiem is vooral troostmuziek voor allen die geliefden te betreuren hebben en bezorgd zijn om de eindigheid van hun eigen bestaan. Het is een hooglied van de troost gecomponeerd door een humanistische vrijdenker, een menselijke lijdensmeditatie dus.

Het monumentale Deutsches Requiem, in de versie met groot symfonieorkest, beleefde zijn première op Goede Vrijdag 10 april 1868 in de Dom van Bremen, onder leiding van Brahms zelf voor een publiek van 2500 toehoorders. Met zijn lengte van zeventig minuten is het Brahms’ langste compositie. Hij droeg het werk op ter nagedachtenis aan zijn moeder en aan de componist Robert Schumann. Al in januari 1869 voltooide Brahms op verzoek van zijn uitgever een versie waarin het orkest is vervangen door piano à quatre mains. Deze versie beleefde zijn première in Londen, op 10 juli 1871 en heet daarom sindsdien de ‘Londense versie’. De pianoversie is geen bleek aftreksel van het origineel, maar een zelfstandige, meer intieme compositie waarin de tekst en het koor prominenter zijn, de polyfone vocale lijnen helderder en de harmonieën herkenbaarder worden. De tekstexpressie en de religieuze betekenis komen daardoor beter tot hun recht.

Wij verheugen ons erop u op 27 maart 2022 in de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen begroeten. Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime gelegenheid tot gratis parkeren. De toegangsprijs is € 20,00 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 10,00. Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een gezellige nazit naar alle waarschijnlijkheid bij het tegenover de kerk gelegen café-restaurant Oncle Jean.

Toegangskaartjes zijn te zijner tijd verkrijgbaar via de website van het koor: www.concertkoor.nl, bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers en op 27 maart 2022 op nader vast te stellen tijd bij de ingang van de R.K. Laurentiuskerk.

Jan Huinen,

Voorzitter Concertkoor Breda