Home       Leden       Beheerder

Op zondag 24 april 2022 heeft het Concertkoor Breda in de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg te Breda, na twee jaren zonder concerten wegens de Coronacrisis, alsnog én succesvol het concert "IF YE LOVE ME" uitgevoerd.

Op zondag 13 november 2022 zullen wij, eveneens in de R.K. Laurentiuskerk te Breda, "Ein Deutsches Requiem" van Johannes Brahms, in de Londense versie, ten gehore brengen.

Zij die zich nog niet hebben ingeschreven voor deelname, maar wel aan "Ein Deutsches Requiem" als projectdeelne(e)m(st)er willen meewerken, kunnen zich op de in onze website aangegeven wijze melden, dan wel kunnen via info@concertkoor.nl om informatie vragen.

Hierna treft u over het concert "Ein Deutsches Requiem" nadere informatie aan.

Najaarsconcert d.d. 13 november 2022: "EIN DEUTSCHES REQUIEM" van Johannes Brahms, Londense versie.

Het Concertkoor Breda zal op gemelde datum in de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken)

"Ein Deutsches Requiem" van Johannes Brahms ten gehore brengen.

Het Concertkoor Breda, in 1910 opgericht als Christelijke Oratorium Vereniging Breda, is, na

een aantal naamswijzigingen, sinds mei 2019 een projectkoor onder verantwoordelijkheid

van de Stichting Concertkoor Breda.

Aan de uitvoering van "Ein Deutsches Requiem" zal medewerking worden verleend

door twee solisten, Elvira Beekhuizen, sopraan en David Visser, tenor.

De begeleiding zal worden verzorgd door twee pianisten, Ben Martin Weijand en

Ad Broeksteeg.

De leiding is in handen van de dirigent Geert van den Dungen.

Ein Deutsches Requiem van J. Brahms: een humanistisch document.

De titel van Brahms' Deutsches Requiem is misleidend. De tekst is weliswaar Duits, maar de

tekst is geen vertaling van de Latijnse Requiem-mis, de Missa pro defunctis. Brahms deed

een poging tot een protestants equivalent van de Latijnse dodenmis. Hij selecteerde teksten

uit het Oude en Nieuwe testament en uit apocriefe boeken die in zijn Luther-vertaling

voorkwamen, maar het was niet zijn bedoeling om liturgische muziek te schrijven; hij schreef

een religieus werk voor de concertzaal, en plaatste zich daarmee in de traditie van Händels

Messiah en Beethovens Missa Solemnis. Belangrijker nog is dat Brahms' Requiem niet

speciaal bedoeld is voor perioden of gelegenheden van dood, rouw, sterven en begraven. Dit

Requiem is vooral troostmuziek voor allen die geliefden te betreuren hebben en bezorgd zijn

om de eindigheid van hun eigen bestaan. Het is een hooglied van de troost gecomponeerd

door een humanistische vrijdenker, een menselijke lijdensmeditatie dus.

Het monumentale Deutsches Requiem, in de versie met groot symfonieorkest, beleefde zijn

première op Goede Vrijdag 10 april 1868 in de Dom van Bremen, onder leiding van Brahms

zelf voor een publiek van 2500 toehoorders. Met zijn lengte van zeventig minuten is het

Brahms' langste compositie. Hij droeg het werk op ter nagedachtenis aan zijn moeder en aan

de componist Robert Schumann.

Al in januari 1869 voltooide Brahms op verzoek van zijn uitgever een versie waarin het orkest

is vervangen door piano à quatre mains. Deze versie beleefde zijn première in Londen, op 10

juli 1871 en heet daarom sindsdien de 'Londense versie'.

De pianoversie is geen bleek aftreksel van het origineel, maar een zelfstandige, meer intieme

compositie waarin de tekst en het koor prominenter zijn, de polyfone vocale lijnen helderder

en de harmonieën herkenbaarder worden. De tekstexpressie en de religieuze betekenis

komen daardoor beter tot hun recht.

Wij verheugen ons erop u op 13 november 2022 om 15.00 uur in groten getale in de R.K.

Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen begroeten.

Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime

gelegenheid tot gratis parkeren.

De toegangsprijs is € 22,50 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een

Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 11,25.

Toegangskaartjes zijn te zijner tijd onder meer verkrijgbaar via de website van het koor:

www.concertkoor.nl en op 13 november 2022 op nader vast te stellen tijd bij de ingang van

de R.K. Laurentiuskerk. Kent u een projectdeelnemer aan dit concert dan kunt u bij hem of

haar ook kaartjes bestellen.

Jan Huinen,

Voorzitter Concertkoor Breda