Home       Leden       Beheerder
Voorjaarsconcert op 15 maart 2020: "If ye love me"

Het hieronder aangekondigde concert kan door de door Noord-Brabant en de overheid genomen besluiten en dringende adviezen in verband met het coronavirus geen doorgang vinden. Zo spoedig mogelijk zal bekend worden gemaakt of, en zo ja, wanneer dit concert alsnog kan worden gegeven.


Het Concertkoor Breda verzorgt op zondag 15 maart 2020 om 15:00 uur een concert in de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg in Breda. Onder de titel "If ye love me" worden Anglicaanse hymnen en anthems vertolkt van Engelse componisten uit verschillende perioden, zoals onder anderen John Blow, Henry Purcell, G.F. Händel, Thomas Tallis, Arthur Sullivan, Samuel Wesley en John Rutter. In hun uitgebreide oeuvre bevinden zich verschillende koorwerken die ook binnen de Anglicaanse kerk worden gebruikt, zoals het bekende Hallelujah van Händel. 

Naast de hymnen (lofzangen) staan er op het programma ook anthems gerelateerd aan de Passietijd, waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door de Bredase solisten Charlotte Munnik (sopraan) en Hennie Vaatstra (orgel).

De leiding is in handen van dirigent Geert van den Dungen.

De door de solisten en het koor gezongen composities zullen worden afgewisseld met samenzang en enkele gedichten en/of teksten.

 

Het Concertkoor Breda, in 1910 opgericht als Christelijke Oratorium Vereniging Breda, is, na een aantal naamswijzigingen, sinds mei 2019 een projectkoor geleid door de Stichting Concertkoor Breda.

Aan de vertolking van het programma op 15 maart 2020 werken meer dan 50 zangers en zangeressen als projectdeelnemers mee. 

Wij kijken inmiddels terug op ons, door de vele toehoorders zeer enthousiast ontvangen, schitterende concert op 3 november 2019 in de Sint Willibrorduskerk te Teteringen toen wij     "De Messiah" van George Friedrich Händel voor u hebben uitgevoerd.

Op 1 november 2020 staan het Requiem van Mozart en, in het kader van het Beethovenjaar, de Missa in C van Beethoven op het programma. Aan dit concert zullen solisten hun medewerking verlenen en zal de begeleiding worden verzorgd door het Dordrechts Kamerorkest. De leiding zal ook dan in handen van dirigent Geert van den Dungen zijn.

 

Maar eerst: zondag, 15 maart 2020.
Wij verheugen ons erop u dan om 15:00 uur in grote getalen in de R.K. Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) te mogen verwelkomen.

Op enkele honderden meters van de R.K. Laurentiuskerk is op het Schoolakkerplein ruime gelegenheid tot gratis parkeren.

De toegangsprijs is € 15,00 met in begrip van het programmaboekje. Voor houders van een Breda-pas en voor minderjarigen is de toegangsprijs € 7,50.Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een gezellige nazit bij het tegenover de kerk gelegen café-restaurant Oncle Jean.                                                                                          .

De duur van het concert is ongeveer anderhalf uur. Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar via de website van het koor:  www.concertkoor.nl, bij de Vrije Boekhandel, bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers en op 15 maart vanaf 14:15 uur bij de ingang van de R.K. Laurentiuskerk.

Jan Huinen
Voorzitter Concertkoor Breda