Musica Neerlandica | Concertkoor Breda

Musica Neerlandica

Op vrijdagavond 20 april voerde het Concertkoor Breda, in samenwerking met Kamerkoor Cantecleer, in de Laurentiuskerk in het Ginneken, een programma uit met Nederlandse vocale muziek. Het (a capella) programma besloeg de periode van de Renaissance tot heden. Dirigent Geert van en Dungen koos werken uit van Sweelinck, Dresden, Hollanders, de Klerk, Wagenaar, Toebosch, Schuyt, van Amelsvoort, Tollius en Badings.

Brabantse roots waren er te vinden in het werk van Hermans Hollanders, van 1628 tot 1637 zangmeester en organist in de Grote Kerk van Breda, en in het werk van componist Louis Toebosch, langdurig organist en koordirigent in de Sacramentskerk te Breda. Het voorjaarsconcert bevat zoals gebruikelijk minder bekende werken en een kleinere begeleidende bezetting. Solisten waren sopraan Connie de Jongh en pianist Kelvin Grout.