Home       Leden       Beheerder

Vrienden van het koor


Bent u na het bezoeken van één van onze concerten enthousiast geworden over ons koor en denkt u erover vaker te komen luisteren? Dan kunt u zich aanmelden als ´Vriend van het Concertkoor´.

U bent dan verzekerd van twee goede plaatsen in het gereserveerde vriendenvak en wij betrekken u bij bijzondere activiteiten van het koor. U wordt al vriend voor 20 euro per jaar.

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester van de Stichting Concertkoor Breda: dhr. A. Janssen, Terreplein 92, 4931 DL Geertruidenberg, via zijn e-mailadres: antoonjanssen@ziggo.nl. Het banknummer voor het betalen van uw Vriendenbijdrage is NL46 INGB 0005855179 t.n.v. Stichting Concertkoor Breda.

‘De stilte van het slotakkoord… Ik weet nooit of ik dan moet lachen of huilen, dat geeft zo’n intens gevoel van geluk’ (Bram, vriend van het koor)